środa, 19 kwietnia 2017

Wrocławscy Żydzi - część I

Dzielnica Żydowska we Wrocławiu, dzisiejsza ul. Św. Antoniego
Pierwsze pisane dokumenty mówiące o stałym osadnictwie żydowskim na dzisiejszych ziemiach polskich pochodzą z XII wieku ze Śląska. Mówi się w nich o podwrocławskiej wsi Tyniec, kupionej w 1153 od Żydów. Innym dowodem na liczną obecność Żydów na tych ziemiach już w XII wieku jest odnaleziony nagrobek kantora Dawida ben Szalom. Przypuszcza się, iż jego ojciec będący seniorem kahalnym lub kantorem przybył na ziemie śląskie z okolic Moguncji lub Wormacji. Chociaż najstarsza odnaleziona macew żydowska datowana jest na 1203 rok to podejrzewa się, iż Żydzi zamieszkiwali Wrocław i okolice już w XI a może nawet w X wieku.