wtorek, 13 czerwca 2017

Synagoga przed i po remoncie

Synagoga pod Białym Bocianem to jedyna wrocławska synagoga, która przetrwała II wojnę światową. W swojej historii przeszła wiele. Miała swoje lepsze i gorsze momenty ale jej los odmienił się w połowie lat 90. Rozpoczęto wówczas remont synagogi. Pomysłodawcami wskrzeszenia budynku były 3 osoby: Stanisław Rybarczyk, założyciel Chóru Synagogi pod Białym Bocianem, Jerzy Kichler - ówczesny przewodniczący Wrocławskiej Gminy Żydowskiej i Karolina Szykier - Koszucka. Razem rozpoczęli działania odbudowujące pamięć o wrocławskich Żydach.

Synagoga przed remontem

Synagoga po remoncie